top of page

Mga Workshop - Pagtuturo - Pagtuturo

Types of support - Simone Christelle NgoMakon.png


Ibahagi nang walang kahanga-hanga
aking karanasan, aking payo,
ang aking mga tagumpay (mga patotoo),

aking kakayahan at kaalaman.

Para tulungan ka, hikayatin ka at hamunin ka .

Upang matukoy at mailapat mo ang mga naaangkop na solusyon.

Ang aking pananampalataya ay kay HESUKRISTO

Ang aking mga halaga ay: Katotohanan, Pag-ibig, Pagiging SimpleBalanse at Pangako.

bottom of page