top of page
Hi_edited_edited.jpg

"L'amour et la vérité  se rencontrent,                   la justice et la paix s'embrasent."            __ Psaumes 85:11 

Partage ton Rhema (1).png
Love meets Faith.png

Magandang Umaga Minamahal!

at salamat sa iyong interes sa *   Love meets Faith, Truth makes them sit

( Ang pag-ibig ay nakakatugon sa pananampalataya, ang katotohanan ay nagpapaupo sa kanila ),

at *  Pag- Love Truth Faith  ( Pag- ibig, Katotohanan, Pananampalataya )

Dahil sa inspirasyon ng Bibliya, nagbabahagi ako ng payo, panghihikayat, mga turo, panayam, panalangin, at patotoo . Nais kong sa pamamagitan ng platapormang ito ay tulungan ka at hikayatin kang lumago sa katotohanan, lumakad sa pananampalataya at umunlad sa pag-ibig ng DIYOS.  Ako ay magiging masaya na makita kang matupad ang iyong kapalaran, at ilagay ang mga tamang salita sa iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.  

Nang dahil sa PANGINOON, natagpuan ko ang Partage Ton Rhema(Share Your Rhema). Isang asosasyong nakatuon sa pagpapaalam ng Katotohanan ni HESU KRISTO at ng mga testimonya ng kanyang pag-ibig. Namimigay kami ng mga libreng libro at namamahagi sa mga social networks ng mga sipi mula sa mga libro ng mga nagsusulat kahapon at ngayon ng kasaysayan kasama si HESUS  

Ang pangalan ko ay Simone-Christelle N.M. Cameroonian, dumating ako sa France noong 2011. Tinanggap ko si HESUS bilang Tagapagligtas ko sa edad na walong taong gulang, pero noong 2013 ko siyang nakilala bilang Panginoon (ipinagkaloob sa aking artikulong "Wala akong pananalita ng mga matatanda, ngunit mahalaga ang aking mga pangalanin).  

Nagtapos ako ng Bachelor of Business Administration at Master of Science Financial Auditing. Pangunahing ginagawa ko ay management kontrol at financial kontrol. Aking LinkedIn account : Simone Christelle NgoMakon

 • Nagtapos ng Impact International Bible School (IEBI)

 • Sertipikadong tagasanay at tagapagturo ako ng Destiny Training Academy (Ask Dr Faith Program).

 • Sertipikadong tagapayo din ako ng Kingsley & Mildred Okonkwo.  

 • Isang estudyante sa International School of Ministry.

 • I am an introvert woman, passionate about coaching, teaching, intercession, prophetic and investment.

 • Ang aking mga pinahahalagahan ay Katotohanan – Pag-ibig - Kasimplehan - Pangako - Balanse. 

 

Ang masasabi ko tungkol sa sarili ko :

 • Pinili ko si HESUS at ang Kanyang Salita (Logos, Dabar, Emeth, Rhema & Aletheia).

 • Anuman ang mangyari, kakanta ako ng Halleluyah at magpapasalamat.

 • Humihingi ako ng kaalaman sa WALANG HANGGANAN at pagiging simple.

 • Natututo pa ako, naglalakad ako.

 • Ang paborito kong mga berso ay: Awit 119:105; Roma 10; 17; Juan 8:32; Juan 14:6, Eclesiastes 12:16, Juan 11:25, Jeremias 1:5; Mga Awit 103:2; Salmos 92:13-16; Colosas 2:7 at Awit 85:1

1.

bottom of page