top of page
image.png

Kumusta at maligayang pagdating!

A multilingual Christian platform for

sharing, edifying, praying, witnessing and building.

Here : Blog + Groups (Network, sharing) + Meetings ( Prayers, Workshops, Coaching, Mentoring, Counseling).

Idinadalangin namin ang inuusig na simbahan,ating mga teritoryo, ating mga Bahay, at ang katawan ni CRISTO.

Kami ay kasosyo ng PartageTonRhema.

Kami ay natutuwa at ikinararangal na narito ka!
Salamat at pagpalain ka!

Ang mga grupo
Mga pinakabagong publikasyon (Blog)
bottom of page